Plesna izba Maribor

Skok na vsebino // Skok na meni

Plesna izba Maribor - Uvodna stran

Sodobna plesalnica 3

Pedagog: Vanja Kolanovič

Priporočena starost udeležencev: od 8 do 10 let
Termin: torek, 17.00-18.30 in četrtek 17.00-18.30

Prijavnica

Na vajah Sodobne plesalnice 3 mladi plesalci in plesalke spoznavajo in nadgrajujejo osnove sodobne plesne tehnike. Na urah sodobnega plesa odkrivajo tudi osnove plesne akrobatike, baleta, talne plesne tehnike in moderna. Velik poudarek je tudi na samostojnem ustvarjanju in spoznavanju lastnega plesnega izražanja. Celoten klas poteka igrivo in prilagojeno starosti ter željam otrok.

Plesalcem in plesalkam se omogoči tudi sodelovanje na plesnih festivalih in tekmovanjih ter nastopanje v plesnih predstavah.

Osrednji namen plesnega tečaja je omogočiti otrokom varen prostor, kjer se lahko sproščeno gibljejo in razvijajo svoj neverbalni jezik. Otroci se namreč počutijo udobno v neverbalni govorici ustvarjalnega giba, saj le-ta spodbuja ter podpira odnos med mišljenjem, delovanjem, čustvi in občutki. Pedagogika sodobnega plesa in ustvarjalnega giba upošteva zakonitosti psihofizičnega razvoja otroka tudi s tem, da upošteva anatomijo telesa, individualni telesni in gibalni razvoj. Hkrati zaobjema principe ustvarjanja in izražanja z gibom ter učenja z odkrivanjem, preizkušanjem in reševanjem gibalnih nalog. Ob tem pa se mladi plesalci na njim primeren način seznanjajo z elementi sodobnega plesa in plesne tehnike nasploh. Otrok je v ustvarjalnem plesnem procesu aktivno vpet tudi v skupinsko dinamiko odnosov med člani skupine, ki ga uči sodelovati, se prilagoditi zahtevam naloge, prevzeti vodenje in biti voden.

Plesne e-novice
Prijavite se na e-novice Plesne Izbe Maribor - naše plesne e-novice direktno v Vaš e-poštni nabiranik!
Iskalnik