Plesna izba Maribor

Skok na vsebino // Skok na meni

Plesna izba Maribor - Uvodna stran

Lahko nam namenite del dohodnine

Četrtek, 12. december 2019

Spoštovani člani, prijatelji plesa, glasbe in Plesne izbe Maribor!

Želeli bi vas spomniti, da nas do 31. 12. 2019 lahko podprete tako, da del dohodnine, ki gre sicer v državno blagajno, namenite kot donacijo našemu društvu. Kulturno društvo Plesna izba je tudi letos na seznamu nevladnih organizacij, ki jim lahko namenite do 0,5 % odmerjene dohodnine.

Zakaj donacijo nameniti Plesni izbi?

V PLESNI IZBI MARIBOR izvajamo program poklicnega usposabljanja na področju sodobnega plesa, kjer že 30 let sistematično izobražujemo plesalce v okviru celoletnega plesnega izobraževanja. Poleg izobraževanja izvajamo tudi kvaliteten rekreacijski program ter bobnarske delavnice tolkal.
V okviru odrske produkcije izvajamo lastno produkcijo plesnih predstav, kjer profesionalnim plesalcem in koreografov omogočamo predstavitve projektov. Na plesnem področju od leta 2007 realiziramo mednarodni festival PLATFORMO SODOBNEGA PLESA, na glasbenem pa festival MARIBUM AFRIQUI.

Z vašo pomočjo bomo v prihodnjih letih vse programe lahko še naprej izvajali enako kvalitetno, jih še obogatili ter našim članom omogočali predstavitve njihovega dela.

Koliko me donacija stane?
Donacija 0,5 % dohodnine nevladnim organizacijam je za vas popolnoma brezplačna, saj bi sicer ta del pustili v državnem proračunu.

Donacija traja do preklica. Če ste nam del dohodnine namenili že v preteklem letu, obrazca ni potrebno ponovno oddajati.

Kako lahko doniram?

Obstajata dva načina:
S priloženim obrazcem (OBVEZNO podpišite), nato pa ga odnesete ali pošljete na najbližji davčni urad. Obrazec lahko pošljete tudi nam (na Plesna izba Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor) in ga bomo mi posredovali davčni upravi.
S posebnim obrazcem, ki ga izpolnite na spletni strani eDavki (naša davčna številka je 59787902).

Do kdaj imam čas?
Obrazec je potrebno oddati najkasneje do 31. decembra 2019 ali do 25. decembra po pošti ali mailu na društvo, pri tem pa morate upoštevati tudi čas dostave, če obrazec pošiljate po pošti.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.
Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

HVALA LEPA!

Lahko nam namenite del dohodnine

Prenesi datoteke

Plesne e-novice
Prijavite se na e-novice Plesne Izbe Maribor - naše plesne e-novice direktno v Vaš e-poštni nabiranik!
Iskalnik